1V1 מהירות תגובה וסיומת

1V1 מהירות תגובה וסיומת:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, שחקן מכל קבוצה מוצא בן זוג מהקבוצה היריבה.

יש לסדר שני מגרשים 20 על 30 ולחלק את המגרש לשני חצאים, כל אחד עם שער + שוער  ( ראה איור)

כל זוג מקבל מספר מ 1 ועד מס' הזוגות הקיימים. במגרש אחד השחקנים מבצעים חילופי מסירות ובמגרש השני שחקן אחד מכדרר והשחקן השני מבצע הגנה פאסיבית. כאשר המאמן מכריז מס' לדוגמא 2 כמו שמתואר באיור. השחקן המחזיק בכדור במספרי 2 צריך לכדרר במהירות אל שטח ההתקפה ולנסות להבקיע שער. שחקן ההגנה צריך להגיב במהירות ולנסות לחלץ את הכדור, במידה והצליח שחקן ההגנה רשאי לנסות להבקיע שער. 


נקודות מפתח:

מהירות תגובה

סיומת

כישורי 1V1 הגנה והתקפה 

מאמץ מירבי