2V1 עם 4 מצבי הבקעה

2V1 עם 4 מצבי הבקעה:

סדר שני שערים קטנים ועוד שני שערים באמצעות קונוסים או מוטות כפי שמתואר באיור בשטח שמתאים לקבוצת הגיל ורמת השחקנים. 10*10 ( ניתן להגדיל ולהקטין לפי הצורך)

ליד כל שני שערים יש להעמיד שני שחקני הגנה. שחקן התקפה עומד במרכז המגרש ומחוץ למגרש ממתינים שחקני התקפה נוספים.

שחקן ההתקפה מקבל מסירה ולרשותו 4 מצבים להבקיע שער. להבקיע באחד משני השערים הקטנים או לעבור בכדרור דרך המוטות. צמד שחקני ההגנה צריך להתפרץ ולבצע לחץ מיידי על שחקן ההתקפה ולא לאפשר לו להבקיע או לעבור דרך המוטות מחוץ למגרש. לאחר סיום המהלך שחקן חדש נכנס ומתחילים מחדש

אפשר למקם 4 שחקני הגנה ליד השער ובכל פעם לאפשר מנוחה לזוג שחקני הגנה, אפשר לעבוד לפי פרקי זמן קצרים של 2-3 דק' ולהחליף את שחקני ההגנה. 


פיתוח תרגיל:

שינוי גודל המגרש

הגבלת נגיעות בכדור

הגבלת זמן

הוספת תומכים


נקודות מפתח:

שינויי כיוון מהיר

שליטה בכדור

יצירתיות

הטעיות

סיומת

דיוק

לחץ אינטנסיבי