החזקת כדור 4V4+3:

החזקת כדור: 4V4 עם שלושה תומכים:
חלק את השחקנים לשתי קבוצות של 4. צור שטח מתאים למשחקון 20*20(ראה טבלת שטחים למשחקונים באתר ). יש למקם שלושה תומכים בשני הקצוות ובמרכז המגרש (בלם, קשר, חלוץ). כאשר הקבוצה המגנה נוגעת בכדור היא מחליפה תפקידים עם הקבוצה התוקפת או שמשחקים לפי זמנים וסופרים כמות חילוצי כדור. התומכים נשארים קבוע וניתן להחליף אותם לאחר פרק זמן מסויים, התומך במרכז נייד יותר מכולם ויכול להציע את עצמו בכל מקום במגרש ותמיד לחזור לאחר מכן לעמדה במרכז. ניתן להגביל לנגיעה או שתיים את השחקנים והתומכים.
 

נקודות מפתח:
מסירות מדוייקות ומהירות
זוויות מסירה נוחות
נגיעה ראשונה איכותית
שימוש בשתי רגליים ומנח גוף נכון לפני קבלת המסירה
יצירתיות
צירופים
תקשורת