6V1 פיתוח ערנות וקבלת החלטות

6V1 פיתוח ערנות וקבלת החלטות:

ריבוע של 10*10 עומדים 6 שחקנים נגד שחקן הגנה בודד בשתי צלעות יעמדו שחקנים בודדים ובשתי צלעות נוספות יעמדו זוג שחקנים אחד אחרי השני. כאשר מתחילים שחקן בודד שמוסר כדור נשאר במקומו, במידה והכדור הגיע לשחקן בצלע שבו עומדים זוג שחקנים, אותו שחקן חייב לעבור לצלע שבה יש שחקן אחד בודד ולהפוך להיות זוג. משחקים נגיעה אחת.


וריאציה:

ניתן להגביל נגיעות או לשנות את שטח המשחקון בהתאם לקבוצת הגיל


נקודות מפתח:

קבלת החלטות

מסירות מדוייקות ומהירות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף נכון

שתי רגליים

יצירתיות