Rondo בתנועה שתי קבוצות ב 4 שטחים:

Rondo בתנועה שתי קבוצות ב 4 שטחים: 

בשטח של 10 על 10 משחקים בצורה מעגלית כאשר לשחקן מותר לשחק עד רגל אחת מחוץ לשטח, הרעיון הוא לשמור על צורה מעגלית, משחקים ב 4 שטחים. 

תרגיל: השחקנים צריכים לחבר 3-5 מסירות רצופות כאשר שני שחקני הגנה מנסים לזכות בכדור, לאחר צירופי המסירות עליהם להעבור ולשחק בשטח השני ולשמור על הצורה המעגלית. הקבוצה יכולה לבצע מספר רב יותר של מסירות לפני המעבר לשטח. החלפת שחקני ההגנה לאחר פרק זמן. 


וריאציה:

הגבלת נגיעות

כמות המסירות לפני מעבר שטח

שינוי כיוון מעבר השטח


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

מקצב גבוה