רונדו בשני אזורים

רונדו בשני אזורים:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות בצבעים נפרדים, קבוצה של 8 שחקנים וקבוצה של 6 שחקנים

סדר שטח מתאים, 25 על 10 ושטח נוסף מחובר 35 על 25 ( ניתן לשנות בהתאם לקבוצת הגיל ומטרות האימון)

תרגול זה נועד לפתח מבנה מתאים לעמידה של שחקנים בעמדות קישור, משחק תמיכה מאגפים, הכרה של יצירת שטחים ולחץ. בשטח הצר משחקים שני שחקני הגנה מול ארבעה שחקני התקפה, במידה ושחקני ההגנה מחלצים כדור הם נמצאים ביתרון של 2V1 ויכולים להחזיק את הכדור או למסור לשטח הנוסף שם קיימים עוד 4 שחקנים נוספים מול 3 שחקני הגנה. קבוצה כחולה צריכה להחזיק בכדור ולהזיז אותו בין השטחים. שחקני האגף רשאים לנוע בין השטחים. כאשר הכדור אצל שחקני ההגנה הם יכולים לשתף פעולה בין השטחים או להחזיק בכדור בשטח שלהם


פיתוח תרגיל: 

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחקון

הוספת שערים או שער בינוני אחרי השטח הצר, במידה ושני שחקני ההגנה מחלצים כדור הם רשאים ולנסות להבקיע שער


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

משחק צירופים איכותי

הגנה אינטנסיבית

מבנה מתאים

יצירת שטחים וכניסה לשטחים מתאימים