רונדו טקטי

שחקנים מסודרים לפי העמדות המתוארות באיור ( ניתן לבנות תרגול דומה המתאיםפ לשיטה אחרת)

קבוצה תוקפת וקבוצה מגנה. בכל שטח נמצאים מספר שחקני הגנה שונה, לדוגמה בין הבלמים והשוער נמצא שחקן הגנה יחיד, המטרה היא לחלץ את הכדור במהירות. משחקים 3V1 אך שחקני ההתקפה צריכים להיות קשובים ודרוכים גם למשחקונים שמתנהלים במקביל, 4V2 עם הקשרים ועוד 4V2 עם הקשרים בקווים. עליהם להיות אופציית מסירה זמינה בכל המשחקונים.

קבוצת ההגנה מחלצת כמה שיותר כדורים, לאחר פרק זמן ניתן להחליף את העמדות של שחקני ההגנה לעמדות הגנה שונות ואת שחקני ההתקפה לעמדות שונות. 

ניתן אחרי פרק זמן מוגדר להחליף בין שחקני ההגנה לשחקני ההתקפה בתפקידים


פיתוח תרגול:

הגבלת נגיעות

שינוי גודל השטחים

שינוי כמות שחקני ההתקפה בשטחיםנקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

משחק צירופים

יצירתיות

דריכות ועירנות

מהירות תגובה

נגיעה ראשונה איכותית