רונדו מעברים: 6V3+3+שוער

רונדו מעברים: 6V3+3+שוער:

מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות של 12 שחקנים מפרידים בצבעים שונים

במרכז המגרש יש ליצור שטח מתאים לפי התיאור המוצג באיור. 2 ריבועים בגודל של 20*30 או בהתאם לקבוצת הגיל. בין שני השטחים יש ליצור שטח הפרדה. בכל שטח משחקים 6V3+3 

6 שחקני התקפה, 3 שחקני הגנה שמחלצים כדור ו3 תומכים במוכנות למשחק מעברים אחרי חילוץ כדור

בשני קצוות המגרש יש שערים עם שוער

משחקים 6V3 ברגע ששחקני ההגנה הצליחו לחלץ כדור עליהם לנסות ולמסור כדור לאחד התומכים באגפים ולהצטרף מיד להתקפת מעבר במטרה להבקיע שער. שחקני ההתקפה צריכים לבצע מעבר מהיר למשחק הגנה ולמנוע את הנסיון. מיד לאחר המעבר אנחנו מקבלים מצב של 6V6 כאשר קבוצת ההגנה לא ערוכה ועליהם גם לחזור ולמנוע יצירת מצב הבקעה 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחק


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

מעברים מהירים

הגנה אינטנסיבית

מבנה נכון ומתאים במשחק ההגנה של 3 שחקני ההגנה ABC

סיומת