11V11 לחץ אינטנסיבי

11V11 לחץ אינטנסיבי :

חלקו את השחקנים לשתי קבוצות, בכל קבוצה 11 שחקנים, לכל קבוצה צבע שונה

יש ליצור שני ריבועים/שטחים קטנים של 5-7 מטר או להתאים לרמת השחקנים

כל קבוצה עומדת סביב השטח שלה, בכל שטח משחקים 10V1 בנגיעה אחת

שחקן ההגנה צריך לבצע מאמץ מרבי ולנסות במהירות ובעוצמה לחלץ כדור או לגרום לקבוצה היריבה לאבד את הכדור מהשטח בו הם נמצאים. כאשר הכדור יצא משטח המשחק או ששחקן ההגנה הצליח ליירט מסירה הוא חוזר במהירות לקבוצה שלו ושחקן הבא לפי המספרים יוצא לבצע לחץ מחדש, הקבוצה שאיבדה  את הכדור מיד מחדשת את המשחק בציפייה לשחקן הגנה חדש שמגיע ללחוץ. העיקרון עובד לשני הצדדים. קבוצה שכל השחקנים שלה סיומו ללחוץ מנצחת


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח המשחקון

הגבלת נגיעות

אין מסירות לשכנים

על שטח גדול אפשר לשחק בצמדים ובכל פעם שניים יוצאים ללחוץ


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים ומוכנות לכדור

ריכוז

יצירתיות

לחץ אינטנסיבי

מאמץ מירבי