3V1 הזדמנות לשחק קדימה

3V1 הזדמנות לשחק קדימה: 

חלק את השחקנים לשישה שחקני התקפה ושלושה שחקני הגנה בצבעים שונים

חלק א המגרש לשלושה שטחים, כאשר שני השטחים הקיצוניים יהיו בין 8*8 ל 10*10 והשטח המרכזי יהיה 3*8

כל שחקן הגנה עומד בשליש מסויים והוא אחראי על משחק ההגנה באותו השליש, חילוץ כדור ומניעת מעבר המשחק קדימה

שחקני ההתקפה צריכים לחבר מספר מסירות אותו הגדיר המאמן ולאחר מכן לנסות ולהעביר את הכדור לשטח המקביל 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות לשחקני ההתקפה

שחקן הגנה שמחלץ כדור מחליף תפקיד עם שחקן ההתקפה שאיבד את הכדור

שחקן התקפה שמאבד כדור גורם לכל הקבוצה שלו להחליף תפקיד עם קבוצת ההגנה

יוצרים שערים קטנים סביב שטחי המשחק, במידה ושחקן הגנה חילץ כדור עליו לנסות ולהבקיע באחד מהשערים סביב, יכול להעזר בחבריו

שינוי שטח המשחקון

הגבלת מעבר הכדור בזמן נתון

שינוי כמות שחקני ההגנה וההתקפה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

משחק צירופים

זוויות מסירה נוחות

מנח גוף נכון לקראת קבלת הכדור

עמדיה נכונה של שחקני ההגנה ביחס לכדור

משחק הגנה אינטנסיבי