3V1 מעברים מהירים

3V1 מעברים מהירים:

סדר ריבוע 16*16 חלק אותו לשני חלקים שווים. חמישה שחקנים בכל שטח עם גופייה אחת לשחקן שמתפקד כמגן

שלושה שחקנים עומדים בשטח אחד ושחקן נוסף בצד השני. שחקן הגנה בודד עם גופיה פתוחה ביד מתפקד כמגן והמשימה שלו היא לגעת בכדור 

כאשר שלושת שחקני ההתקפה צריכים לבצע יחד שני צירופי מסירות ולנסות להעביר את הכדור במסירה לשחקן בשטח המקביל. 

במידה והמסירה עברה שני השחקנים בקווי הרוחב, מבצעים מעבר מהיר לשטח המקביל ויוצרים מחדש 3V1 נגד שחקן ההגנה שיוצא להגן בשטח המקביל

במידה ושחקן ההגנה נגע בכדור, הוא מעביר את הגופיה לשחקן שאיבד והתרגול מתחיל מחדש


פיתוח תרגיל:

הגדלת/הקטנת השטח

הגבלת נגיעות

שינוי מספר הצירופים לקראת המעבר

על כל שני מעברים רצופים שחקן ההגנה מבצע משימה גופנית קצרה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

מנח גוף מתאים לקראת קבלת המסירה

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז

צירופים מהירים

משחק הגנה אינטנסיבי

מעברים מהירים