3V1 מעברים + שוער

3V1 מעברים + שוער:

סדר שלושה שטחים ריבועיים של 10*10 (ראה איור)

בשטח המרכזי עומד שוער ובשני השטחים הקיצוניים משחקים 3V1

שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור, לחבר שלוש מסירות ולהעביר את המשחק דרך השליש המרכזי בו עומד שוער הרשאי למנוע את מעבר הכדור בכל דרך

במידה והכדור עבר לשטח המקביל השחקן שמבצע הגנה רץ במהירות ומנסה להגן מחדש. 

שחקן הגנה חילץ כדור, מחליף תפקיד עם השחקן שאיבד או שמשחקים לפרקי זמן קצרים ומבצעים חילופים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

ריכוז וערנות

צירופים

מעברים מהירים

הגנה אינטנסיבית