3V3+3 קשרי אמצע

3V3+3 קשרי אמצע:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של 6 שחקנים. 

סדר שטח משושה, שלושה תומכים מכל קבוצה עומדים לפי המבנה המתואר באיור ושלושה שחקנים בתוך השטח

קבוצה צריכה להחזיק בכדור ולחבר מספר מסירות מוגדר, לכל קבוצה יש 3 תומכים בזוויות שונות

מומלץ לשבץ לתרגול מסוג זה שחקנים שמשחקים בחוליות של 3 שחקנים, כמו שחקני הקישור ב 4-3-3

לאחר פרק זמן מוגדר יש להחליף את השחקנים בתומכים ולבצע מס' סטים


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות, לשחקנים או לתומכים

חיבור מס' צירופים לצבירת נקודה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

ניידות

יצירת שטחים

הגנה אינטנסיבית