4V1 ל 4V4

4V1 ל 4V4:

חלק את השחקנים ל 5 קבוצות בצבעים שונים. בכל קבוצה 4 שחקנים

חלק שטח של 40*40 ל 4 חלקים כפי שמתואר באיור. כל קבוצה של ארבעה שחקנים עומדים בשטח מסויים

הקבוצה החמישית היא הקבוצה המגנה. 

המשימה של שחקני ההתקפה היא להחזיק כדור כנגד שחקן הגנה בודד בשטח מוגדר

המשימה של שחקן ההגנה היא לבצע לחץ אינטנסיבי ולגרום לאיבוד כדור מצד שחקני ההתקפה או לחלץ בעצמו 

כאשר שחקן הגנה מצליח במשימתו וקבוצת ההתקפה מאבדת את הכדור, שחקן ההגנה רשאי להצטרף לשטח אחר ולעזור לחבריו בחילוץ הכדור.

המשחק נמשך עד שכל קבוצות ההתקפה מאבדות את הכדור

הקבוצה שאיבדה את הכדור ראשונה היא הקבוצה שבסוף התרגול הופכת להיות הקבוצה המגנה החדשה


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח התרגול

הגבלת נגיעות

קבוצה שמחברת מס' מסירות מסויים יכולה להחזיר לחיים קבוצה שנפסלה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים בזמן קבלת הכדור

משחק צירופים איכותי

משחק הגנה אינטנסיבי

יצירתיות

קבלת החלטות