4V2 מעבר בשלושה שטחים

4V2 מעבר בשלושה שטחים:

סדר שלושה שטחים של 10*10 סה"כ 10*30. 

חלק את השחקנים לשישה שחקני התקפה וארבעה שחקני הגנה. בשטח הראשון משחקים 4V2 כאשר בשטחים הנוספים עומד שחקן אחד מכל קבוצה (ראה איור)

המטרה של הקבוצה התוקפת היא לחבר 4 מסירות ולאחר מכן להעביר את הכדור לשטח הבא שם ממתין שחקן התקפה נוסף. שני השחקנים על הקווים יוצאים בתנועה לשטח הבא ויוצרים 4V2 חדש כאשר שחקן הגנה אחד עוזב את השטח הראשון ומצטרך לשחקן ההגנה בשטח 2. 

שחקני ההגנה מחזיקים גופיות בצבע שונה בידיים, במידה ושחקן הגנה מחלץ כדור או נוגע בו, הוא מעביר את הגופיה לשחקן ההתקפה. ניתן גם לשחק לפרק זמן מסויים ולאחר מכן להחליף תפקידים. כל קבוצה תמדד לפי מספר ההצלחות של המעברים. 

בכל פעם ששחקני ההתקפה יצליחו לבצע מעבר מהשטח הראשון לשטח האחרון ויחברו בו 4 מסירות הם יזכו בנקודה, ניתן גם לבצע מטלה גופנית לשחקני ההגנה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

מעברים מהירים

ריכוז

צירופים מהירים

מנח גוף נכון לקראת המסירה

הגנה אינטנסיבית