4V2+1 צמדים בצבעים

4V2+1 צמדים:

חלק את השחקנים לשלוש זוגות, כל זוג בצבע שונה, שחקן נוסף ישמש כתומך ויהיה בצבע ייחודי

מתחילים בשטח של 10*10 החזקת כדור קלאסים של 4V2+1 

שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור ולחבר כמה שיותר מסירות כנגד משחק ההגנה של הזוג במרכז

שחקן שאיבד כדור נכנס עם לתפקד כמגן יחד עם בן זוגו לצבע


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

הגבלת נגיעות לתומך

הוספת התנייות לצבירת מספר צירופים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

זוויות מסירה

מנח גוף מתאים לקבל כדור

הגנה אינטנסיבית

תיאום ותקשורת