4V2+ 3V1

4V2+ 3V1: 

סדר שטח ריבועי 15*15 ובתוכו ריבוע נוסף 5*5

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, שלושה שחקני הגנה ושבעה שחקני התקפה

בריבוע הגדול משחקים 4V2 החזקת כדור עם מגבלה של שתי נגיעות, כאשר בריבוע הקטן נמצאים עוד שלושה שחקנים 

יחדיו הם משחקים ועוזרים להניע את הכדור בין שני השטחים. שחקן הגנה בודד מנסה לתקל את שחקני ההתקפה בריבוע הקטן כאשר הכדור מגיע אליהם או משוחק בשטח הקטן ועוד שני שחקני הגנה בשטח הגדול יותר מנסים למנוע את הנעת הכדור. 

בשטח הקטן קיימת צלע ריקה אותה שחקן תמיד צריך לאייש ולנוע בכדי לאפשר עוד אופציית מסירה

ניתן לשחק לפי פרקי זמן ולאחר מכן להחליף את שחקני ההגנה או ששחקן הגנה נוגע בכדור הוא מחליף תפקיד עם השחקן שאיבד


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

קבלת כדור עם מנח גוף מתאים

צירופים

משחק הגנה אינטנסיבי

ריכוז