4V4+3 לחץ במעברים

סדר שטח של 30* 25

חלק את השחקנים ל 3 קבוצות בצבעים שונים, שתי קבוצות של 4 שחקנים ועוד קבוצה של 3  ( סה"כ 11)

בקבוצה הקטנה יותר יש לבחור את השחקנים לפי תפקידים של חלוץ, קשר אמצע ובלם

קבוצה התקפית מחוץ לשטח צריכה להחזיק את הכדור ולחבר מסירות יחד עם שלושת השחקנים הנוספים 

כאשר קבוצת ההגנה זוכה בכדור היא צריכה למסור במהירות לאחד משלושת השחקנים התומכים ולצאת לעמדות ההתקפה

מנגד, הקבוצה שאיבדה את הכדור, נכנסת במהירות ומנסה לייצר לחץ על מוביל הכדור בכדי לזכות בו בחזרה ולהפוך שוב לקבוצה תוקפת. 


פיתוח משחק:

שינוי שטח המשחקון

הגבלת נגיעות

מס' מסירות לצבירת נקודה או מטלה גופנית

הוספת שחקן תומך נוסף


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

צירופים איכותיים

נגיעה  ראשונה איכותית

זוויות מסירה

יצירתיות

משחק הגנה אינטנסיבי

מעברים מהירים