5+1V2+1

5+1V2+1:

סדר שטח ריבועי וחלק אותו לשני שטחים לא שווים. שטח הקטן יותר יהיה 10*8 והשטח הגדול יותר יהיה 10*12

המשחק מתחיל בשטח הגדול יותר בו קבוצת ההתקפה צריכה להחזיק בכדור מול שני שחקני הגנה. 

במידה וקבוצת ההתקפה חיברה 6 מסירות רצופות הם צריכים להעביר את הכדור לשחקן בשטח המקביל ולהעביר את שני השחקנים על הקווים לתמיכה מהירה 

בכדי ליצור משחקון של 4V1 בשטח הקטן יותר. במידה ושחקני ההתקפה יצליחו לחבר גם בשטח הקטן יותר 6 מסירות רצופות יאלצו שחקני ההגנה לבצע מטלה גופנית


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

פתיחת ההפרדה ומעבר למשחק 6V3


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה

ריכוז

צירופים

מעברים מהירים