6V3+1 דגש לשחקן מאזן

6V3+1 דגש לשחקן מאזן:

בשטח של 15*20 משחקים 6V3 כאשר במרכז השטח אנו יוצרים עוד שטח ריבועי קטן יותר ובתוכו עומד שחקן הגנה שלישי

שני שחקני ההגנה הנותרים ניידים וצריכים להפעיל לחץ על הכדור במטרה לחלץ אותו, שחקן ההגנה השלישי בשטח המוגבל תמיד יאזן את עצמו ביחס לחבריו הלוחצים במטרה לחסום מעבר כדורים דרך המרכז. לשחקני ההתקפה שחקן ציר נוסף נייד בתוך השטח שעוזר להם להחזיק את הכדור, ניתן להעביר מסירות דרך השטח של שחקן ההגנה במרכז, לשחקן אסור לצאת מהשטח. 

שחקן הגנה שהצליח לחלץ כדור מחליף תפקיד עם שחקן ההתקפה או שלאחר פרק זמן מוגדר מחליפים את כל שלושת שחקני ההגנה

כדאי להדגיש כי שחקן A תמיד יבצע לחץ על מוביל כדור, שחקן B תמיד יאפשר לו כיסוי וחיפוי ושחקן C שמאזן ימנע מעבר מסירות דרך המרכז


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח המשחקון

הגבלת נגיעות

הגבלת נגיעות לשחקן הציר

הגדלת השטח של השחקן המגן במרכז


נקודות מפתח:

זוויות מסירה

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

ניידות

צירופים

עקרנות במשחק הגנה

לחץ

מנח גוף מתאים לקראת קבלת כדור