7V1 פיתוח חשיבה

7V1 פיתוח חשיבה:

סדר שטח 10*10

חלק את השחקנים לקבוצות של שבעה שחקנים. שישה שחקני התקפה ושחקן הגנה בודד

בכל שטח עומדים שישה שחקנים כפי שמתואר באיור, שני צמדים ועוד שני שחקנים בודדים בכל צלע

שחקן הגנה עומד באמצע והמטרה שלו היא לחלץ כדור משחקני ההתקפה. שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור תוך כדי צירופי מסירות תוך כדי שהם מקפידים על כלל אחד חשוב מאוד. שחקן בודד שמסר נשאר במקום, לעומת זאת שחקן שמסר כדור ואיתו עומד שחקן נוסף כזוג חייב לרוץ ולהכנס לעמדה של שחקן בודד ולעמוד איתו כזוג. שחקן התקפה שמאבד כדור מחליף את שחקן ההגנה. שחקן התקפה שעומד בזוג ומוסר בלי להחליף עמדה נכנס לאמצע. 

שחקן בודד שמוסר ורץ להחליף עמדה, נפסל גם הוא ומחליף את שחקן ההגנה. 

לדוגמא: 

שחקן A מוסר לשחקן B ונשאר במקום כי הוא לבד 

שחקן B מוסר לשחקן C ורץ לעמוד אחרי שחקן A מכיוון שהוא בעמדה של זוג 

שחקן C מוסר לשחקן D ונשאר במקום כי הוא לבד


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

ריכוז וקבלת החלטות

תקשורת

מנח גוף מתאים לקבלת כדור

צירופים

הגנה אינטנסיבית