8V2 פיתוח זריזות ומהירות תגובה

8V2 פיתוח זריזות ומהירות תגובה:

סדר שטח מעגלי בו לכל שחקן יש כיפה המסמנת על העמדה שלו ובמרחק של 5 מטרים ממנו יש למקם, קונוס/מוט

השחקנים משחקים את הרונדו הקלאסי ומחזיקים בכדור כנגד שני שחקני הגנה. 

כל שחקן התקפה שמסר את הכדור, חייב לצאת במהירות ולהקיף את המוט שמאחוריו ולחזור במהירות למשחק

שחקן הגנה שהצליח לגעת בכדור מעביר את הגופייה לשחקן ההתקפה


פיתוח תרגיל:

שינוי מרחקי הריצה למוט

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המשחק

הגבלת קווי מסירה, לדוגמא, אין מסירות לשכנים