Rondo לצירופים או כושר גופני ובחזרה

Rondo לצירופים או כושר גופני ובחזרה: 

משחקים בשטח של 10 על 10, 7V2 או כל וריאציה אחרת. המאמן מכין מסלול גופני, מסלול צירופים או שניהם. השחקנים משחקים את ה Rondo בזמן שהוא מכריז צירופים או כש"ג השחקנים רצים אל התחנה ועובדים בה לפי ההסבר שקיבלו לפני. 


וריאציה:

שינוי צירופי המסירות והמטלות הגופניות התחנות

הגבלת נגיעות ב Rondo


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

מקצב גבוה