Rondo מצא את האוצר

Rondo מצא את האוצר:

חלק את השחקנים לשלוש קבוצות של שישיות בצבעים שונים. סדר שלושה שטחים למשחקונים של 4V2. פזר כמות גדולה של קונוסים וכיפות כ 20-30 משטחי המשחקונים. הכנס לאחד הקונוסים או הכיפות אביזר כמו כדור טניס, גופיה או פריט שלא ניתן לראות. כל קבוצה שולחת 2 שחקני הגנה לשטח של יריבה אחרת. כל רביעיה צריכה ליצור רצף של מסירות לבחירת המאמן. לדוגמא 5 מסירות. אם הצליחו שחקן מהרביעיה לפי הגדרה, רץ לשטח הופך במהירות קונוס או כיפה אם גילה את האביזר נקודה לקבוצה שלו אם לא חוזר במהירות ומתחילים שוב 4V2. כנל שאר הקבוצות, קבוצה שמוצאת ראשונה את האביזר זוכה בנקודה. לאחר 2-3 דק' החלף את שחקני ההגנה. קבוצה שמגיע ל2-3 נק' מנצחת.


וריאציה:

ניתן לכתוב על כמה פתקיות אותיות ולבקש מקבוצה למצוא את כל האותיות בכדי להרכיב את המילה. 


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

הנאה

קצב גבוה