Rondo קווי מסירה

Rondo קווי מסירה: 

שטח 10 על 10 סדר 8V2 (מןמלץ). לפני תחילת התרגול יש להסביר ולהדגים לשחקנים, מהי מסירה בקו ראשון (שכן) מהי מסירה בקו שני ומהי מסירה בקו שלישי. לאחר מספר דקות שנה את החוקים, אחרי כל מסירה לקו ראשון השחקן חייב למסור לקו שני או שלישי. ניתן לשנות וריאציות וחוקים ככל העולה על הדעת. 


וריאציה:

הגבלת נגיעות

כמות המגנים 

שינוי שטח המשחק


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

מקצב גבוה

התנפלות מהירה ואגרסיבית על שטח חדש