Rondo 3V1 לשיפור מהירות תגובה

Rondo 3V1 לשיפור מהירות תגובה:

חלק את השחקנים לרביעיות, כל רביעייה משחקת בשטח ריבועי שמחולק לשני חלקים שווים 10*10 קטן 20*20 גדול

השחקנים משחקים 3V1 נגיעה אחת בכדור, המטרה היא להחזיק כמה שיותר בכדור ולא לאפשר לשחקן ההגנה לגעת בכדור

במידה ושחקן ההגנה הצליח לחזות מסירה ולחלץ את הכדור, שלושת השחקנים שהחזיקו בכדור צריכים לבצע ספרינט לקו הקונוסים בשטח המקביל

השחקן שמגיע אחרון אל הקו הוא השחקן שמחליף את שחקן ההגנה


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שינוי אזור המטרה אליו רצים לאחר איבוד הכדור


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה נוחות

צירופים

מהירות תגובה

מאמץ מירבי

משחק הגנה אינטנסיבי