RONDO 7V2 עם קונוס במרכז

RONDO 7V2 עם קונוס במרכז:
בשטח 10*15 משחקים 7V2. במרכז השטח מקם קונוס או כל אביזר אחר בסדר גודל זהה. תפקיד הקונוס במרכז הוא במטרה להקשות על מסירות השחקנים המחזיקים בכדור וגם מגביל באפשרויות התנועה את צמד שחקני ההגנה בדרך להשיג את הכדור, ולכן הם יצטרכו לעבוד בזריזות עם הרגליים מסביב לקונוס בכדי לחלץ כדור. 

וריאציה:
שינוי שטח המשחקון
הגבלת נגיעות
 

נקודות מפתח:
מסירות מדוייקות ומהירות
זוויות מסירה נוחות
נגיעה ראשונה איכותית
עבודה עם שתי רגליים