אזור חדירה

אזור חדירה:

לפניך תרגיל בשני מצבים

1. סדר שטח 7*7 בשטח משחקים 4V1 כאשר במרכז השטח יש ליצור תיבה 1*1. 

שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור תחת הלחץ של שחקן ההגנה, כל מסירה שתעבור דרך התיבה לשחקן התקפה תזכה אותם בנקודה. 

שחקן ההגנה צריך למנוע משחקני ההתקפה למסור דרך התיבה, לשחקן ההגנה אסור לנוע דרך התיבה אלא רק מסביב. 

שחקן שמאבד את הכדור מחליף את שחקן ההגנה. 

2. ניתן לבצע את המשחקון עם יותר שחקני התקפה ולהוסיף שחקן הגנה נוסף. את התיבה במרכז להחליף לצורת משולש ולשחק על פי אותו עיקרוןנקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

סבלנות

זוויות מסירה

צירופים

תזמון

קבלת החלטות