4V4 +4 לחץ

4V4 +4 לחץ:

בשטח הפנימי משחקים 4V4 . בשטח הקרוב אליו עומדים 4 תומכים כחולים ובשכבה החיצונית ביותר נמצאים 4 תומכים  אדומים. כדי לזכות בשער על קבוצה לבצע דאבל פס עם אחד התומכים. לשחקנים האדומים מותר ללחוץ את הכחולים מאחור ולתומכים הכחולים מותר ללחוץ את התמכים האדומים מלפנים. לאחר פרק זמן מחליפים תפקידים.

נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

זוויות מסירה נוחות

קבלת החלטות

נגיעה ראשונה איכותית

שימוש בשתי רגליים

פינוי שטחים