5V5 + 2 קבלה אל שטח

5V5 + 2 קבלה אל שטח:

בשטח המרכזי משחקים 5V5 עם שני מגנים נטרלים באגפים. קבוצה יכולה לזכות בנקודה רק עם שחקן שלה יקבל כדור בשטח הסופי וישתלט עליו. שחקן שנכנס לשטח לפני המסירה יהיה שווה ערך לשחקן בנבדל

נקודות מפתח:

תנועה קדימה

תזמון ריצה, תזמון מסירה

ליצור שטח לכניסה של אחרים

מסירות קדימה

מסירות איכותיות עם שליטה

נגיעה ראשונה איכותית

שימוש בשתי רגליים, ראש מורם