8V4  שלושה צבעים

8V4  שלושה צבעים:

מגדירים שטח משחק, מחלקים לשלוש רביעיות בצבעים שונים ומתחילים משחקון החזקת כדור עם התניות של נגיעות או באופן חופשי ללא הגבלות. שני צבעים נגד צבע מסויים 8V4, צבע שאיבד נכנס לאמצע. המשחק לא נעצר באיבוד כדור ויש להמשיך לשחק במהירות ולשמור על הקצב. חשוב להקפיד על מעברים מהירים ממשחק הגנה למשחק התקפה עם שמירה על עקרונות של קומפקטיות בהגנה ומשחק מרווח ופינוי שטחים בהתקפה

נקודות מפתח:

מסירה איכותית והחזקה

שימוש בשחקנים חופשיים

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

פינוי שטחים

תקשורת ותיאום במשחק הגנה והתקפה

שימוש בשתי רגליים