החזקת כדור, מסירה בגובה להבקעה

החזקת כדור, מסירה בגובה להבקעה: 

בשטח של 30 על 30 משחקים שתי קבוצות של 6V6 כאשר מטרת התרגול היא לבצע 8 מסירות ושהמסירה ה 8 תהיה מסירה בגובה אל שחקן שתופס את הכדור בידיים, רק אז תזכה הקבוצה לנקודה.

 וריאציות נוספות הם שהמסירה ה 8 תהיה לנגיחה ולאחר מכן לשחקן שתופס את הכדור או כדור גובה ששחקן צריך להשתלט, להקפיץ פעמיים ולתפוס.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

 נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

 תקשורת

 החלפת מקומות

יצירת שטחים

תקשורת

טכניקה