החזקת כדור 2V2+4:

החזקת כדור 2V2+4:

סדר שטח ריבועי 18*18 מטרים. חלק את השחקנים לשלושה צבעים. 2V2 ועוד ארבעה תומכים בצבע שלישי. 

משחקים החזקת כדור 2V2 בתוך השטח כאשר לקבוצה שמחזיקה בכדור יש ארבעה תומכים שעוזרים בהחזקת כדור, התומכים משחקים בנגיעה אחת.


פיתוח תרגיל:

ניתן לשחק 1V1 או 3V3

הגבלת נגיעות לשחקנים או לתומכים

שינוי שטח


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

קבלת החלטות

שמירה על הכדור

שמירות צמודות+ חיפויים

שימוש בתומכים