יצירת שטחים לקבלת כדור 7V7

יצירת שטחים לקבלת כדור 7V7:

בשטח של 35*35 משחקים 7V7 עם שלושה שטחים ריבועים בגודל של 3*3. 

שער נחשב במשחק כאשר שחקן מקבל כדור ומשתלט עליו בתוך אחד השטחים


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף נכון לקבלת הכדור

קבלת החלטות וקריאת מהלכים

השתחררות וחמקנות מהיריב