לשבת על הכדור

לשבת על הכדור:

סדר מגרש 35*35 קבוצה התקפית וקבוצה מגנה. הקבוצה המגנה תהיה בחסרון מספרי. 

צור שערים שערים קטנים בעזרת מוטות קונוסים או כיפות. הקבוצה ההתקפית צריכה להחזיק בכדור מול המגנים ובכדי לצבור נקודות עליהם לבצע מסירה דרך אחד 

השערים לשחקן נוסף שרציך לעצור את הכדור ולשבת עליו לפני ששחקן ההגנה מחלץ אותו. 

לא ניתן להבקיע דרך אותו מעבר פעם אחר פעם. 10 מסירות רצופות יזכו את הקבוצה שמחזיקה בכדור בנקודה.

 שחקני הגנה צריכים למנוע מהתוקפים להעביר מסירות דרך השערים ולשבת על הכדור. 

בכל פרק זמן מסויים יש להחליף אחד משחקני ההגנה בשחן התקפה. 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

ניידות

תזמון