מסירה או כדרור

מסירה או כדרור :

בחר את כמות השחקנים לתרגול וצור שטח מתאים בגודלו. יש ליצור שני סוגי מעברים, מוטות ומעבר קטן יותר של קונוסים, פזר את המעברים באופן חופשי בשטח המגרש. שתי הקבוצות צריכות להחזיק בכדור לפי המגבלות שהחליט המאמן. בכדי לצבור נקודות יש לקבוצות שתי אפשרויות. 

 אפשרות ראשונה להשיג נקודה היא כדרור דרך השער הקטן של הקונוסים. אפשרות שניה היא מסירה דרך השער הגדול יותר של המוטות, אל חבר לקבוצה שמשתלט על הכדור וממשיך לשחק. 

 

נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

 תנועה

 מסירות מדוייקות ומהירות

 קבלת החלטות

 צירופים

כדרור