2V2 שחקני מטרה מתחלפים

2V2 שחקני מטרה מתחלפים:

סדר שטח 6*16 מטרים. בתוך השטח משחקים 2V2 עם שני תומכים, שחקני מטרה אחד בכל צד. 

המטרה בהחזקת הכדור לכל זוג היא למצוא דרך למסור את הכדור לשחקן מטרה. אם הכדור הגיע לשחקן המטרה לזוג יש נקודה.

השחקן שמסר לשחקן המטרה מתחלף איתו ושחקן המטרה הופך להיות הבן זוג החדש שלו להמשך החזקת הכדור. 


נקודות מפתח:

מעברים מהירים

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

השתחררות וחמקנות