3V1 קלאסי:

3V1 קלאסי:

סדר שטח 8*8 עם שלושה שחקני התקפה ושחקן הגנה בודד. התרגיל מביא לידי ביטוי את אחד המצבים השכיחים ביותר במשחק הכדורגל, כאשר לשחקן ההגנה הבודד יש סיכוי קטן מאוד לחלץ את הכדור. שחקני ההתקפה צריכים לוודא תמיד שקיימות שתי אפשרויות מסירה, מימין ומשמאל לשחקן שמחזיק בכדור. 

שחקן ההגנה צריך לתזמן את אחת המסירות בשביל לחלץ את הכדור או לתעתע בשחקני ההתקפה ולגרום להם לקבל החלטה פחות טובה


פיתוח תרגיל:

ללא הגבלות

הגבלת נגיעות

שינוי שטח


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה

צירופים

ריכוז

יצירתיות

חיזוי מסירה

תעתוע ביריב