3V2 במעגל שישיות

3V2 במעגל שישיות:

חלק את השחקנים לקבוצות של שישה שחקנים. השחקנים עומדים על עיגול החצי ברביעיות כאשר בתוך השטח נמצאים 2V2

לכל השחקנים מסביב יש כדורים, שני שחקנים מוגדרים כשחקני התקפה ושני שחקנים מגנים. השחקנים נעים בתוך השטח ללא כדור

שחקן מסויים צריך להשתחרר ולקבל כדור מאחד החברים שלו מסביב. לאחר שקיבל מסירה מצרף את השחקן המוסר ויוצר 3V2 בתוך השטח

שחקן A משתחרר, מוסר חזרה ל C, שחקן B משתחרר ומפנה שטח מקבל מסירה משחקן C וכך ממשיכים עד שהכדור מחולץ או יוצא מהשטח

לאחר דקה מחליפים תפקידים ובסיום הדקה השנייה מחליפים זוגות. 


פיתוח תרגיל:

מתחילים כחימום, שחקנים צריכים להשתחרר לקבל ולמסור בחזרה, המגנים רק עוקבים

שני כדורים לכל 4 תומכים, שחקן משתחרר מקבל ומוסר לתומך שאין לו כדור

הגבלת שטח

הגבלת נגיעות

מספר צירופים לזכות בנקודה

השחקנים מסביב מחזיקים כדורים בידיים ומגישים כזריקת חוץ


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

קבלת החלטות

יצירת שטחים

השתחררות + חמקנות

הגנה אינטנסיבית

צירופים