3V3 ל 2V2 בארבעה שטחים

3V3 ל 2V2 בארבעה שטחים:

צור מגרש 20*20, חלק אותה לארבעה חלקים שווים

בכל ריבוע עומד שחקן התקפה ושחקן הגנה, סה"כ שמונה שחקנים 

בכל שטח יכולים לשחק אך ורק שני שחקני התקפה ושני שחקני הגנה, השחקני הנותרים צריכים לבצע פעולות בשטחים הנותרים

שחקן ההתקפה צריך לוודא שהוא מאפשר תמיכה ומשחק מעבר

שחקן ההגנה צריך לחסות את שחקן ההתקפה השלישי שממתין באחד השטחים ובנוסף לאפר תמיכה וחיפוי לשני שחקני ההגנה הלוחצים


פיתוח תרגיל:

שינוי השטח

הגבלת נגיעות 

שחקני הגנה חייבים להשאר כל אחד בשטח בודד ולאפשר 2V1

שחקני התקפה חייבים להשאר בשטח אחד ולאפשר משחק לחץ ויתרון על התוקף 2V1