3V3+2

3V3+2 החזקת כדור ויציאה מהירה: 

בשטח של 20 על 20 מטר משחקים 3V3 כאשר לכל קבוצה יש עוד שני שחקנים תומכים בצידי השטח. 

קבוצה מבקיעה שער כאשר תומך מקבל מסירה ומחזיר לשחקן אחר, אין אפשרות שהשחקן שמסר לתומך יקבל ממנו שוב.

 במידה ויש גול חייבים להמשיך להחזיק בכדור ולבצע עם תומך אחר.


נקודות מפתח:

 מסירה איכותית

 זוויות מסירה

 משחק צירופים

 תקשורת

 לחץ

נגיעה ראשונה 

קבלת החלטות