3V3+3 בשלושה שטחים

3V3+3 בשלושה שטחים:

סדר שטח מלבני של 15*7 מטר, משחקים 3V3+3. חלק את השחקנים לשלושה צבעים שונים.

 חלק את המגרש לשלושה שטחים שווים ובכל שטח משחקים 2V1

משחקים שני צבעים נגד צבע אחד מגן. לשחקנים אסור לצאת מהשטחים המוגדרים שלהם. המטרה היא לנסות ולצבור את מספר המסירות הגדול ביותר תוך כדי מעברים בין השטחים. שחקן בצבע מסויים שאיבד את הכדור הופך את הקבוצה שלו לקבוצה המגנה. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטחנקודות מפתח:

 מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה

צירופים

קבלת החלטות