4V3 אחד בפנים אחד בחוץ

4V3 אחד בפנים אחד בחוץ:

סדר שטח 10*10 , חלק את השחקנים לשתי קבוצות של ארבעה שחקנים. 

מתחילים בהחזקת כדור בתוך השטח משחקון של 4V3 כאשר השחקן הרביעי של הקבוצה המגנה ממתין בחוץ.

קבוצת התוקפים צריכה להחזיק בכדור ולחבר 10 מסירות רצופות בכדי לזכות בנקודה. קבוצת המגנים צריכה ללחוץ ולזכות בכדור. 

במידה והכדור עבר לקבוצה המגנה שחקן ההתקפה שאיבד את הכדור יוצא החוצה והשחקן המגן שהמתין בחוץ נכנס למשחקון והחוקים מתהפכים.

קבוצת ההגנה היא זו שנמצאת ביתרון מספרי וצריכה לחבר 10 מסירות. 


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

כמות הצירופים לזכות בנקודה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

צירופים

יצירתיות