5V5+ שער דרך חמישה שטחים

5V5+ שער דרך חמישה שטחים:

סדר מגרש 35*35 מטרים. 

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של חמש שחקנים עם שחקן נוסף בצבע שלישי כתומך בקבוצה שמחזיקה בכדור.

בשטח המגרש יש ליצור חמישה ריבועים של 5*5 כפי שמתואר באיור

קבוצה שמחזיקה בכדור צריכה לשמור עליו ובכדי לצבור נקודות עליה לבצע את הפעולה הבאה.

שחקן מקבל את הכדור, נכנס לאחד השטחים ומוסר לאחד השחקנים מקבוצתו, במידה והכדור הגיע והשחקן ממשיך את המשחק הקבוצה צברה נקודה. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח המגרש

שינוי שטח הריבועים

קבוצה שהצליחה להכנס לכל הריבועים ולהעביר מסירות היא המנצחת

ריבועים בצבעים שונים, המאמן מכריז דרך איזה ריבוע יש לעבור


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

צירופים

כדרור

קבלת החלטות

יצירת שטחים

תקשורת

ניצול יתרון מספרי