5V5+4 תומכים התקפיים ( בנפיקה)

5V5+4 תומכים התקפיים (בנפיקה):

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של 5 שחקנים בצבעים שונים. 

סדר שטח ריבועי 20*20

שני תומכים בצבע כחול, תומכים בקבוצת ההתקפה במשחק החזקת הכדור ועוד שני שוערים המשמשים כתומכים נוספים אך נמצאים בקצוות המגרש ויכולים להיות ניידים רק על ציר הרוחב שלהם. קבוצה שמחברת מספר צירופים מסויים זוכה בנקודה, קבוצה שחילצה כדור ממשיכה להניע ולחבר מסירות יחד עם ארבעת התומכים 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הגבלת נגיעות לתומכים

שינוי שטח המשחק

שינוי כמות הצירופים בכדי לצבור נקודה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

תנועה לשטחים, פינוי שטחים

צירופים איכותיים

נגיעה ראשונה איכותית

עמידה ופרישה נכונה בשטח המשחק

הגנה אינטנסיבית