5V5+5

5V5+5:

סדר שטח ריבועי בגודל מתאים לשכבת גיל. לדוגמא 30*25 

משחקים 3 קבוצות, כאשר קבוצה שלישית תומכת מסביב בעזרת ארבעה שחקנים ושחקן חמישי משמש כשחקן ציר במרכז השטח

בתוך השטח משחקות שתי קבוצות 5V5 כשאר לקבוצה המחזיקה יש תומך שיוצר יתרון מספרי

מטרת התרגול היא להחזיק בכדור כמה שיותר או לחבר מספר מסירות מסויים. משחקים לפרק זמן מסויים ומחליפים את הקבוצה התומכת


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הגבלת שטח

צבירת מסירות

מי החזיק בכדור הכי הרבה או איזה קבוצה חיברה הכי הרבה מסירות רצופות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

צירופים

זוויות מסירה

ניידות

שימוש בתומך

נגיעה ראשונה איכותית

קבלת החלטות