6V6+2 שחקני מטרה

6V6+2 שחקני מטרה:

במגרש 30*30 משחקים 6V6 עם שני שחקני מטרה לכל קבוצה ( ראה איור).

המטרה של כל קבוצה היא לשחק משחקן מטרה אחד לשחקן מטרה שני. 

לשחקן מטרה יש 3 שניות לשחרר את הכדור והוא יכול לנוע לאורך הציר עליו הוא מתפקד.

משחקים שלושה משחקים באורך 3-4 דקות עם התניות שונות

משחק 1: ללא הגבלות

משחק 2: 2 נגיעות בלבד

משחק 3: נגיעה אחת, לשחקן מטרה יש 2 נגיעות. שחקן שחילץ כדור רשאי ל 2 נגיעות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

יצירת שטחים

תקשורת

צירופים

קבלת החלטות