7V7 ארבע פינות להבקיע

7V7 ארבע פינות להבקיע:

מחלקים את השחקנים לשתי קבוצות של שבעה שחקנים. 

ניתן לשחקן על חצי מגרש, ובפינות ליצור ארבעה שטחים של 15*15. 

הקבוצה התוקפת שמחזיקה בכדור צריכה למסור את הכדור לאחד השטחים בפינות ושחקן צריך לקבל ולהשתלט על הכדור בתוך השטח

שחקן לא יכול להכנס לשטח הפינתי לפני המסירה, מהלך כזה יחשב כנבדל. 

לאחר שקבוצה הצליחה להכניס מסירה מתוזמנת לאחד השטחים וצברה נקודה, היא חייבת לנסות ולהבקיע את השער הבא באחד משלושת השערים האחרים לפני שיוכלו לנסות ולהבקיע באותו השער. 

קבוצת הגנה צריכה למנוע את המסירות, לחלץ כדור ולנסות לבצע מעבר מהיר ולהיות הקבוצה התוקפת.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

צירופים

תנועה ללא כדור

יצירת שטחים

תקשורת

תזמון ותיאום