7V7 יצירה וכניסה לשטחים חדשים

7V7 יצירה וכניסה לשטחים חדשים:

חלק את השחקני לשתי קבוצות של שבעה שחקנים בצבעים שונים

סדר שטח 20*20 וחלק אותו לארבעה שטחים שווים, סדר את השחקנים כפי שמתואר באיור. 

לכל קבוצה ארבעה תומכים ועוד שלושה שחקנים חופשיים בתוך השטחים. שלושה שחקנים מתפזרים כל אחד לשטח מסויים יחד עם היריבים

שטח רביעי נשאר ריק ללא שחקנים ומשתמשים בו תוך כדי המשחק לפי הכללים הבאים.

הקבוצה התוקפת צריכה להחזיק בכדור תוך כדי שהיא משתמשת בארבעת התומכים שלה, התומכים משחקים בשתי נגיעות, חייבים למסור אחרי 3 שניות. 

שני שחקנים מאותה קבוצה לא יכולים לעמוד בשטח אחד מסויים. 

שחקנים יכולים לנוע אל השטח הרביעי ולנצל את החלל שלו בכדי לקבל מסירה או בכדי לפנות את השטח שבו הם עמדו לטובת חבר אחר לקבוצה 

קבוצה שמחברת 10 מסירות רצופות זוכה בנקודה.  לאחר מספר דק' החלף את התומכים בשחקנים החופשיים


פיתוח תרגיל:

שינוי שטחים

הגבלת נגיעות

הגבלת נגיעות לתומכים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

צירופים מהירים

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה נוחות

הגנה אינטנסיבית

תקשורת

פינוי שטחים וכניסה לשטחים ריקים