7V7+1 החזקת כדור ספציפית

7V7+1 החזקת כדור ספציפית:

בשטח של 20*25 מחלקים ל 7 חלקים שונים ( ראה איור). בשטח המרכזי 12*12 משחקים 3V3 +1

באגפים נמקם שחקני קו, מגנים וקשרים ל 1V1. בשטחים האחרונים יש לנו בלמים וחלוצים, החלוץ יכול ללחוץ את הבלם רק דרך השטח של החלוץ עצמו. 

קבוצה שמחברת 8 מסירות או מחזיקה 10 שניות זוכה בנקודה. קבוצה שמצליחה להניע את הכדור מהבלם לחלוץ ובחזרה זוכה ב 2 נקודות. 


נקודות מפתח:

קבלת החלטות טובות

שינוי כיוון המשחק מצד התומך

ניצול יתרון מספרי

מסירות איכותיות 

זווויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

השתחררות

שמירה על הכדור